July 21st, 2023

La importància dels metres útils i construïts a l’hora de vendre un habitatge

Si tens com a objectiu vendre una propietat a la Costa Brava pròximament, és fonamental que et familiaritzis amb alguns conceptes clau que t'ajudaran a aconseguir una transacció exitosa. Alguns fonamentals? Els metres útils i els metres construïts, dos dels termes més utilitzats en el sector immobiliari.

Wim Verhoef
Wim Verhoef Marketing Director

Què són els metres útils?

Els metres útils són la totalitat de la superfície d'un immoble que es pot utilitzar i transitar sense dificultat. S'inclouen habitacions, salons, cuines, banys, passadissos i espais ocupats per mobles o armaris.

En aquesta definició no es consideren les àrees entre envans o ocupades per pilars.

Per a calcular els metres útils de manera precisa, n'hi ha prou amb seguir un senzill procés que consta de tres passos:

  1. Multiplicar la longitud per l'ample de les parets de cada habitació.

  2. Prendre nota i sumar tots els càlculs realitzats.

  3. Restar les mesures corresponents a les portes i finestres.

Què són els metres construïts?

En essència, els metres construïts fan referència a la superfície total que ocupa l'edificació. Inclou tant els espais habitables com els elements estructurals i les àrees no utilitzables; parets, columnes, passadissos, escales, balcons, terrasses i trasters.

Això sí, és important tenir en compte algunes particularitats:

  • En edificis d'habitatges, el valor d'una propietat es basa en tots els metres construïts dins de l'immoble i en els metres proporcionals al coeficient de participació en les zones comunes.

  • Si es comparteix una paret amb un altre veí, els metres quadrats es divideixen per igual entre tots dos propietaris.

Segons estableix el Cadastre:

  • Les terrasses i patis no coberts computen el 50% de la seva superfície.

  • Si una terrassa té tres o quatre parets cobertes, computa al 100% del seu espai.

  • En propietats de protecció oficial, la superfície màxima permesa per a una terrassa és del 10%.

  • Els entresolats o soterranis que no superen una altura d’1,5 metres no es consideren sòl construït.

La importància de distingir tots dos termes en vendre un habitatge

És crucial considerar que els metres construïts poden diferir dels metres útils d'un immoble.

Els metres construïts s'utilitzen per a propòsits legals i de planificació urbana, mentre que els metres útils són més rellevants per a avaluar la superfície habitable real d'un habitatge.

Proporcionar informació transparent sobre els metres totals de la propietat genera confiança en els compradors. Els brinda la seguretat que estàs sent honest en la descripció, alguna cosa que pot facilitar el procés de negociació i el tancament exitós de la venda.

Calcula el valor de la teva propietat amb Porfinca

Ja coneixes quants m² té el teu immoble i t'agradaria saber quin seria actualment el seu preu en el mercat?

A Porfinca estem autoritzats per a realitzar valoracions de propietats de manera oficial. Comptem amb taxadors professionals experts en la valoració d'habitatges en la zona.

La nostra gran experiència ens permet conèixer el mercat local com ningú més i oferir-te un informe redactat en l'idioma que prefereixis.

Contacta amb els nostres assessors en la nostra immobiliària de Sant Antoni de Calonge perquè puguin atendre't de forma personalitzada.

Estem llestos per a vendre la teva propietat! Comencem?